Forum Dalam Talian

Productivity

  • Data Langsung Petunjuk

  • Ramalan Petunjuk

Country Last Time Previous Range Metric

Australia

100.20 19 Dec 100 55.7 : 104 Dec/19

Austria

0 20 Jun 100 75.5 : 102 Jun/20

Belgium

0 17 Jun 93.8 82.4 : 113 Index Points

Brazil

82.26 20 Sep 72.77 39.6 : 182 Sep/20

Bulgaria

0 20 Jun 114 55.3 : 114 Jun/20

Canada

122.39 20 Jun 111 67.26 : 122 Sep/20

Croatia

0 20 Sep 98.3 92.4 : 111 Sep/20

Cyprus

0 20 Jun 102 76 : 102 Jun/20

Czech Republic

0 20 Jun 107 60.8 : 107 Jun/20

Denmark

0 20 Jun 112 82.79 : 113 Jun/20

Estonia

0 20 Jun 117 50.6 : 121 Jun/20

Euro area

104.10 20 Jun 103 81.8 : 104 Jun/20

European Union

108.90 18 Dec 106 83.7 : 109 Index Points

Finland

0 20 Sep 102 62.1 : 105 Sep/20

France

0 20 Sep 86.15 18.48 : 104 Sep/20

Germany

96.80 20 Sep 93.3 17 : 106 Sep/20

Greece

114.80 20 Jun 108 79.3 : 115 Jun/20

Hong Kong

106.50 19 Dec 107 63.4 : 107 Dec/19

Hungary

0 20 Jun 110 62.2 : 110 Jun/20

Ireland

0 20 Jun 114 46.7 : 121 Jun/20

Japan

98.30 20 Sep 91.5 66.8 : 118 Sep/20

Latvia

0 20 Jun 112 40.9 : 118 Jun/20

Lithuania

0 20 Jun 115 41.7 : 116 Jun/20

Luxembourg

0 20 Jun 98.5 87 : 104 Jun/20

Malta

0 20 Jun 102 70.7 : 104 Jun/20

Mauritius

0 19 Dec 132 45.68 : 135 Dec/19

Mexico

94.50 20 Sep 92.4 80.3 : 105 Sep/20

Netherlands

0 20 Sep 96.65 85.92 : 106 Sep/20

New Zealand

113.55 20 Jun 126 86.54 : 128 Jun/20

Norway

0 20 Sep 100 57.16 : 112 Sep/20

Poland

0 20 Jun 120 46.8 : 120 Jun/20

Portugal

113.00 20 Jun 104 77.8 : 113 Jun/20

Romania

0 20 Jun 121 40.5 : 122 Jun/20

Russia

2.80 18 Dec 2.1 -4.1 : 7.5 Dec/18

Singapore

88.40 20 Sep 79.7 51.7 : 112 Sep/20

Slovakia

0 20 Jun 106 45 : 114 Jun/20

Slovenia

0 20 Jun 106 58.6 : 110 Jun/20

South Korea

0 20 Jun 109 53.5 : 116 Jun/20

Spain

0 20 Sep 105 85.1 : 105 Sep/20

Sweden

0 20 Sep 102 65.3 : 104 Sep/20

Switzerland

0 20 Jun 99.96 77.83 : 105 Jun/20

Taiwan

0 20 Sep 118 20.29 : 120 Sep/20

Thailand

106.79 20 Jun 126 92.9 : 141 Jun/20

United Kingdom

103.00 20 Sep 97.9 42.6 : 103 Sep/20

United States

112.41 20 Sep 111 25.99 : 112 Sep/20
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Australia

100.20 19 Dec 102 102 102 103 Dec/19

Brazil

82.26 20 Sep 101 105 106 89 Sep/20

Canada

122.39 20 Jun 122 122 122 122 Sep/20

Euro area

104.10 20 Jun 100 100 100 99.9 Jun/20

European Union

108.90 18 Dec 108 109 110 107 Index Points

Germany

96.80 20 Sep 78 79 79 76 Sep/20

Greece

114.80 20 Jun 96.2 97 97.5 95.6 Jun/20

Hong Kong

106.50 19 Dec 103 103 103 98 Dec/19

Japan

98.30 20 Sep 98.2 99.3 100 95.2 Sep/20

Mexico

94.50 20 Sep 89.9 90.1 90.5 89.6 Sep/20

New Zealand

113.55 20 Jun 128 128 129 127 Jun/20

Portugal

113.00 20 Jun 102 102 104 101 Jun/20

Russia

2.80 18 Dec 1.7 1.7 1.7 -4.5 Dec/18

Singapore

88.40 20 Sep 110 110 110 110 Sep/20

Thailand

106.79 20 Jun 120 130 140 100 Jun/20

United Kingdom

103.00 20 Sep 98.6 99.1 99.5 99 Sep/20

United States

112.41 20 Sep 110 111 110 109 Sep/20